Επικοινωνία

Με σεβασμό προς εσάς και τον εκλιπόντα

Το γραφείο τελετών ΠΡΑΤΑΝΟΣ στη Θεσσαλονίκη δύναται να στηρίξει την πενθούσα οικογένεια τη στιγμή που το χρειάζεται περισσότερο

Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής